februari 19, 2017

Agenda

Vergaderdata Jongerenraad Ridderkerk 2019:

Alle vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur, in het gemeentehuis op Koningsplein 1, 2981 EA te Ridderkerk.

-Woensdag 16 januari

-Woensdag 6 februari

-Woensdag 13 maart

Kom gerust een keer langs!