de jongerenraad van ridderkerk

wat is de jongerenraad?

De jongerenraad geeft advies aan de gemeenteraad over allerlei soorten zaken, maar meestal over jeugdzaken. Dit gebeurt op 2 verschillende manieren:

gevraagd advies

Wij geven gevraagd advies over onderwerpen die te maken hebben met jongeren. Als de gemeenteraad een onderwerp behandelt waar jongeren op wat voor manier dan ook mee te maken hebben kan zij vragen om een advies van de jongerenraad. Een voorbeeld hiervan is het 18+ boekje.

ongevraagd advies

De jongerenraad kan zelf naar de gemeenteraad stappen als zij een onderwerp behandelt waarvan wij vinden dat de jongerenraad er een advies over moet geven. Een voorbeeld hiervan is een advies over de Loods in de P.C. Hooftstraat. Dit jongerencentrum is mede door het advies van de jongerenraad in 2007 tot stand gekomen.

EERSTVOLGENDE VERGADERING: 16 JANUARI 19.30 UUR IN HET GEMEENTEHUIS VAN RIDDERKERK

waarom zit ik bij de jongerenraad?

elke maand is er één lid die vertelt waarom hij/zij bij de jongerenraad zit.
Vesna Frings

Hoi! Ik ben Vesna Frings, ik ben 23 jaar en studeer Liberal Arts and Sciences in Rotterdam. Ik zit bij de jongerenraad omdat ik graag iets rondom de politiek wil doen, zonder me aan te sluiten bij een politieke partij. Ik vind het belangrijk dat er ook vanuit het oogpunt van jongeren wordt gekeken naar de besluiten die de gemeente neemt, zodat we daar gevraagd en ongevraagd advies over kunnen geven over zaken die voor jongeren in Ridderkerk belangrijk zijn.